• door: ECBF
 • Juni 3, 2021
 • Categorie:

Verlenging steunmaatregelen met één kwartaal


Het kernkabinet van de federale regering besliste op 18 mei 2021 om een ​​reeks lopende steunmaatregelen met een kwartaal te verlengen van 30 juni 2021 tot en met 30 september 2021. Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober 2021 over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Over welke steunmaatregelen gaat het?

De overheid verlengt volgende steunmaatregelen die van belang zijn voor ondernemers:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;
 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht, dat loopt sinds 1 januari 2021;
 • Het individueel uitstel van betaling van belastingen;
 • De niet-toepassing van sancties vanwege de RSZ bij het niet-betalen van voorschotten;
 • De verhoging van de thuiswerkvergoeding in de privésector en voor de ambtenaren;
 • Het verhoogd quotum van vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
 • De aanvullende crisisuitkering bij ziekte ten tijde van corona;
 • De tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten;
 • Het belastingvoordeel voor de verhuurder die huurgelden kwijtscheldt;
 • De bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
 • De btw-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers.