• Diensten

  Diensten

  Boekhouding & Fiscaliteit

  Een correcte boekhouding is voor elke onderneming van groot belang. Zij vormt immers de basis voor een goed beheer van uw vennootschap en ook bij fiscale kwesties speelt ze een essentiële rol. ECBF verzorgt uw boekhouding dan ook van A tot Z. Zo verwerken wij uw bankverrichtingen alsook uw aankoop- en verkoopfacturen, stellen uw klantenlisting op, zorgen voor de aangifte van uw vennootschaps- en personenbelasting, stellen alle nodige documenten op voor uw dossier (vb. loonfiches),... We beschikken daarvoor over volmachten bij verschillende kruispuntbanken en sociale secretariaten (zoals Xerius, Liantis,…). Voor uw boekhouding maken we gebruik van volgende programma’s:

  BTW

  De toepassing van de juiste BTW - formaliteiten en tarieven is soms een erg complexe materie. Wij doen dan ook ons uiterste best om fouten tegen deze materie te vermijden. BTW is immers een sleutelbegrip binnen elke boekhouding. Zo dient bij elke factuur die wordt geboekt gecontroleerd te worden of aan alle vormvereisten werd voldaan. Daarnaast moet elke factuur ook correct opgesteld zijn om BTW te kunnen aftrekken.

  We helpen u graag bij het correct opstellen van facturen, de BTW - optimalisatie van uw vennootschap en andere BTW - gerelateerde vraagstukken.

  BTW

  Sociale wetgeving

  ECBF zorgt voor uw aansluiting als zelfstandige bij een Sociaal Verzekeringsfonds en voor de verdere opvolging van de sociale bijdragen.

  Voor bedrijfsleiders zorgen we voor de loonverwerking en de formaliteiten voor het betalen van de bedrijfsvoorheffing.

  Voor ondernemingen met personeel wordt samengewerkt met verschillende sociale secretariaten om uw loonbeheer op efficiënte wijze op te volgen.

  En ook nog...

  Naast het verzorgen van uw boekhouding, BTW - administratie en de hulp omtrent sociale wetgeving, kan ECBF u ook bijstaan in volgende zaken:

  • de opstart als zelfstandige en de daarbij horende administratieve verplichtingen (vergunningen, KBO, BTW, registratie, erkenningen,...)
  • oprichting van vennootschappen
  • statutenwijziging van vennootschappen
  • opmaak en nazicht van diverse contracten: aan- en verkoopcontracten, huurcontracten, leningscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten ...
  • ontwerpen van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering
  • wettelijke bekendmakingen
  • ontbinding en vereffening van de vennootschap
  • ondersteuning bij kredietaanvragen in het kader van onderhandelingen met bankinstellingen

  En ook nog...

  Verloning

  Wij werken met een vaste dossierkost, afhankelijk van uw ondernemingsvorm. Daarnaast wordt de afrekening bepaald aan de hand van de gepresteerde eenheden per jaar. Die eenheden worden vooraf vastgelegd en staan vermeld in de opdrachtbrief. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan en kan u de kost voor uw boekhouding perfect inschatten.