• door: ECBF
  • Oktober 13, 2020
  • Categorie: Carry-back

Corona-update: Carry-back


Verliezen aanvragen in de personenbelasting

In het kader van de coronacrisis kunnen zelfstandigen hun verwachte verliezen voor 2020 al aftrekken van hun winst over 2019. Zo kunnen ze de reeds gedane voorafbetalingen terugbetalen of moeten ze een lagere belastingtegoed betalen.

De fiscus kondigde in een persbericht op haar website aan hoe deze carry-back-vrijstelling kan worden aangevraagd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naargelang de aangifte personenbelasting over het aanslagjaar 2020 is ingediend. Als u uw belastingaangifte niet heeft ingedien, kunt u uiterlijk 22 oktober 2020 rechtstreeks in de aangifte in MyMinfin (online belasting) aanvragen. Als de aangifte is ingediend, moet u het formulier 276 COV invullen en ondertekenen en uiterlijk 15 september 2020 opsturen naar het bevoegde centrum.