• door: ECBF
  • Februari 3, 2021
  • Categorie:

6% BTW bij afbraak en wederopbouw voor gans België


Onlangs is een wetsontwerp ingediend in de Kamer waarbij 6% btw-tarief voor de afbraak van een pand tot wederopbouw van een privéwoning wordt uitgebreid naar heel België.
Het wetsvoorstel hoopt de verordening uit te breiden tot het hele Belgische grondgebied, dat momenteel beperkt is tot bepaalde 32 gemeenten. De nieuwe regeling zal echter maar tijdelijk gelden vermits het moet gaan om btw die opeisbaar moet worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming van de woning.